Tag: Dynamics CRM Online

Samenwerking verbeteren en processen faciliteren met centraal ICT-platform

Samenwerking verbeteren en processen faciliteren met centraal ICT-platform gratis downloaden

Samen met jeugdhulporganisaties is het ICT-platform Wincare ontwikkeld. Dit is een centraal ICT-platform dat processen in het sociale domein op het gebied van zorg en ondersteuning faciliteert. Het platform helpt de integrale samenwerking tussen gemeente, zorg, onderwijs, vrijwilligers en de zorgvrager. Hierbij staat de burger of het gezin centraal en houdt deze ook de regie.

Lees verder ›Download nu